Zadzwoń: (+48) 882 835 747

Przekład Toruński A4 – Nowego Przymierza oraz Księgi Mądrościowe i Proroków Mniejszych

84,90 

Wydawnictwo:
FUNDACJA ŚWIADOME CHRZEŚCIJAŃSTWO
Format:
210 x 300 mm
Oprawa:
twarda
Liczba stron:
618

Opis

 • To już szóste wydanie Przekładu – PISMO ŚWIĘTE – PRZEKŁAD TORUŃSKI – NOWEGO PRZYMIERZA I WYBRANE KSIĘGI STAREGO PRZYMIERZA

 

Dodatkowe Księgi Starego Testamentu:

 • Księga Psalmów
 • Księga Przysłów
 • Księga Kaznodziei
 • Pieśń nad Pieśniami
 • Księga Ozeasza
 • Księga Joela
 • Księga Amosa
 • Księga Abdiasza
 • Księga Jonasza
 • Księga Micheasza
 • Księga Nahuma
 • Księga Habakuka
 • Księga Sofoniasza
 • Księga Aggeusza
 • Księga Zachariasza
 • Księga Malachiasza
 • Mapy i dodatki

Przekład dosłowny. Korzystano z “Tekstus Receptus“.

 • Opracowywane przez ewangelicznie wierzących ludzi. W pracach korektorskich i redakcyjnych brało udział wielu wykwalifikowanych ludzi z całej Polski. Posiada cenne przypisy. Zasadniczo oparty na greckim Tekście Przyjętym Erazma z Rotterdamu, choć niekiedy w przypisach podano warianty z Tekstu Większościowego (Bizantyjskiego).

Od wydawcy:

 • Oddajemy w ręce Czytelników kolejny przekład Nowego Przymierza na język polski. Cieszymy się, że w ostatniej dekadzie pojawiło się w naszym kraju kilka nowych tłumaczeń Biblii. Celem, który sobie postawiliśmy było dokonanie dokładnego, analitycznego tłumaczenia Nowego Przymierza; użytecznego przede wszystkim w osobistej lekturze i studiowaniu Pisma Świętego. Podczas pracy nad tym przekładem przyświecała nam myśl, by w możliwie najprostszy sposób zbliżyć się do oryginału, nie naruszając przy tym jego integralności, a tym bardziej nie zaburzając go konfesyjnymi interpretacjami.

Zamysłem naszym było, by w przekładzie dosłownym oddać możliwe najlepiej piękno oryginału, unikając jednak niezgrabności wynikającej z tłumaczenia słowo w słowo. Prace nasze konsultowaliśmy z osobami znającymi tekst grecki Nowego Przymierza, uwzględniając ich cenne wskazówki i rady, za które w tym miejscu składamy serdeczne podziękowania.

 • Szczególnie serdecznie chcemy również podziękować tym osobom, które towarzyszyły nam przez te lata pracy, Czytając, wskazując błędy oraz sugerując zmiany w tych miejscach, które były niezrozumiałe dla Czytelnika ze względu na zbyt dosłowne tłumaczenie.

Mamy nadzieję, że z naszego przekładu Nowego Przymierza odniosą pożytek tak kaznodzieje, jak i wnikliwi Czytelnicy, usiłujący zgłębić znaczenie natchnionego przesłania Słowa samego Boga.

 • Wydanie to zaopatrzone jest w wiele przypisów dodanych bezpośrednio przy wersetach. Pozwalają one lepiej poznać odcienie znaczeniowe i sens konkretnych słów i zwrotów oryginału greckiego oraz porównać ich występowanie w różnych kontekstach w samym tekście. Przypisy są zwięzłe i odnoszą się merytorycznie do danego wiersza. Ufamy,że także dzięki tym przypisom zostaną zbudowani nawet ci, którzy wiele lat poświęcili na studiowanie Słowa Bożego, wnikając głębiej w sedno prawdy biblijnej.

W imieniu komitetu redakcyjnego Karol Czarnowski