Zadzwoń: (+48) 882 835 747

Polityka Prywatności Fundacji

Cieszymy się z tego, że korzystasz z naszego Sklepu internetowego. Mamy nadzieję, że jest on dobrym źródłem pozyskania wiedzy i inspiracji w duchowym życiu. Żyjemy jednak w świecie, w którym funkcjonują inne, dodatkowe zasady współżycia, w tym zasady prawne. Poniżej przedstawiamy ważny wycinek tych zasad (Politykę prywatności), jakie obowiązują w relacjach jakie nas dotyczą – nas jako Sklepu i Ciebie, jako jego Użytkownika. Znajdź czas, aby je przeczytać, ponieważ to właśnie ze względu na Twoje prawa prowadzimy Politykę prywatności.

Zacznijmy od Definicji używanych w Polityce prywatności:

Polityka prywatności (dalej zwana Polityką) to zasady zbierania, przetwarzania, wykorzystywania i ochrony Twoich danych osobowych, pozyskanych od Ciebie przez Sklep.

Dane osobowe – to, zgodnie z RODO, wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, psychiczną, genetyczną, kulturową, ekonomiczną, lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Administrator Danych Osobowych (w skrócie ADO) – to Administrator Twoich danych osobowych, odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo, od momentu pozyskania, po trwałe usunięcie.

RODO – to skrót oznaczający Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Sklep – to znaczy Sklep internetowy Liga Biblijna w Polsce prowadzonym pod adresem sklep.ligabiblijna.pl przez Fundację Liga Biblijna w Polsce, z siedzibą w Tarnobrzegu, Aleja Warszawska 352, 39-400 Tarnobrzeg.

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep Internetowy i korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Sklepu.

Drogi Użytkowniku, chcemy abyś był pewny, że szanujemy Twoją prywatność i chronimy udzielone nam przez Ciebie informacje dotyczące danych osobowych. Chcemy to robić ze względu na Ciebie samego, ale też aby postępować zgodnie z prawem i zasadami RODO, ponieważ od 25 maja 2018 roku obowiązuje nas Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).

Kto jest Administratorem Danych Osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Liga Biblijna w Polsce, fundacja zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000161439, z siedzibą mieszczącą się w Tarnobrzegu, pod adresem: Aleja Warszawska 352, 39-400 Tarnobrzeg. Numer NIP 967-11-65-661.

Czy ktoś jeszcze ma dostęp i przetwarza Twoje dane osobowe? Tak, Twoje dane osobowe przetwarzają również nasi partnerzy, których również obowiązują zasady określone w RODO.
Są nimi firma hostingowa: Home.pl
Firma tworząca i zarządzająca sklepem internetowy: Medox
Statystyczna: Google

W przypadku realizacji Twoich zakupów, Twoje dane są przetwarzane również przez:
– firmy świadczące usługi transportowe i pocztowe: DHL, DPD, Inpost, Poczta Polska,
– bank obsługujący naszą fundację: BZWBK

W jaki sposób wchodzimy w posiadanie Twoich danych osobowych?

  1. Poprzez dobrowolne ich podanie przez Ciebie, mające miejsce w sytuacji, gdy np. przeglądasz stronę i podstrony internetowe należące do Sklepu (w plikach cookies). Bądź świadom, że dzieje się to nawet bez Twojej rejestracji i dalszych możliwych form korzystania z funkcji sklepu.
  2. Poprzez podanie ich w trakcie rejestracji konta na stronie Sklepu, składania zamówień, reklamacji, zapytań ale również kontaktów nawiązywanych w tym samym celu z obsługą sklepu telefonicznie, drogą e-mailową bądź pocztą tradycyjną.

Jakie dane są przez nas zbierane, przechowywane i przetwarzane?

W ramach korzystania ze usług oferowanych przez Sklep, zbieramy Twoje następujące dane osobowe:

  1. Imię i Nazwisko (ewentualnie nazwa i NIP firmy)
  2. Adres zameldowania, ewentualnie adres wysyłki, jeżeli nie jest tożsamy z adresem zameldowania
  3. Numer telefonu
  4. Adres poczty elektronicznej (e-mail)
  5. Pliki cookies

Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niektórych z nich, w niektórych przypadkach konieczne, abyś mógł skorzystać z naszego sklepu. Więcej o plikach cookies i Polityce związanej z nimi poniżej.

Jakie są cele i podstawy do przetwarzania Twoich danych osobowych?

Biorąc pod uwagę zakresem naszej działalności, przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z prawem, w różnych celach związanych z następującymi kategoriami działań:

1. Przeglądanie Sklepu internetowego

Dane wszystkich korzystających z Sklepu internetowego (informacje gromadzone przez pliki cookies), nieposiadających swojego profilu/konta w Sklepie przetwarzane są przez Administratora w jednym bądź kilku następujących celach:

świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści zamieszczonych w Sklepie internetowym, udostępniania formularzy kontaktowych – podstawa prawna przetwarzania -niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– realizacji zamówień/zakupów dokonywanych bez rejestracji w Sklepie internetowym – podstawa prawna przetwarzania – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– obsługi reklamacji – podstawa prawna przetwarzania – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

– ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw.

2. Rejestracja w Sklepie internetowym

Od użytkowników dokonujących rejestracji w Sklepie poprzez założenie Konta, oczekuje się podania danych koniecznych do utworzenia oraz obsługi konta oraz złożenia oświadczenie o wieku powyżej 16 lat. Niepodanie danych oznaczonych jako obowiązkowe skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Dane osobowe podane administratorowi są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach:

–  świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Sklepie – podstawa prawna przetwarzania- niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

– analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

– ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw.

3. Składanie zamówienia

a)  Złożenie zamówienia przez Użytkownika w Sklepie – bądź poprzez pocztę elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie- wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych które są traktowane jako obowiązkowe, jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji zamówienia oraz dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości złożenia zamówienia.

b)  Dane osobowe podane w ramach składania zamówienia w Sklepie przetwarzane są w jednym bądź kilku poniższych celach:

– realizacji złożonego zamówienia – podstawa prawna przetwarzania – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

– realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawna przetwarzania -obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

–  analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

– ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw.

Minimalizacja – Zgodnie z zasadą minimalizacji, nie prosimy o nie, nie zbieramy, nie przechowujemy i nie przetwarzamy innych danych Użytkownika naszego Sklepu. Ograniczamy się tylko do informacji niezbędnych do świadczenia usług oferowanych przez Sklep (Sprzedaż, Reklama, Newsletter). Twoich danych nie przekazujemy również do innych obszarów działania naszej fundacji, na przykład do bazy danych odbiorców naszych biuletynów (newsletterów) informujących o działaniu naszych programów misyjnych, o ile sam nas o to nie poprosisz drogą e-mailową.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

2. W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Twoich danych osobowych niż ich przechowywanie (np. gdy przechowujemy treść zlecenia na potrzeby obrony przed roszczeniami), do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy — poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w sekcji „Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych” np. do zakończenia świadczenia na Twoją rzecz usługi newsletteru, zakończenia postępowania reklamacyjnego a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

Jakie są Twoje prawa?

Z uwagi na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz w pełni prawo do:

– dostępu do nich w tym uzyskania ich kopii,
– żądania ich sprostowania,
– wniosku o ich usunięcie,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
– ograniczenia ich przetwarzania,
– wycofania zgody w zakresie ich przetwarzania,
– przeniesienia danych osobowych.

Jeżeli chcesz skorzystać z wyżej wymienionych praw – możesz to zrobić, pisząc do nas z adresu e-mail, jaki podałeś podczas rejestracji. Możesz również zawsze liczyć na naszą pomoc, kontaktując się z naszym Sklepem:

Kontakt e-mail: sklep [at] ligabiblijna.pl

Kontakt telefoniczny: +48 882 835 747

 

Polityka Cookies

Strona naszego Sklepu używa plików cookie m. in. w celach statystycznych.
Korzystając z niniejszej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej na ich temat i o zmianie ustawień w przeglądarce.

Ciasteczka (ang. cookies) – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

[źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko]

Możesz samodzielnie dokonać zmiany w ustawieniach przeglądarki. Wybierz tę, z której korzystasz: