Zadzwoń: (+48) 882 835 747

Radykalny krzyż – A.W. Tozer

45,00 

Poprzednia najniższa cena: 45,00 .

Autor: Aiden Wilson Tozer

Liczba stron:74

Oprawa Twarda

Wydawnictwo: Biblioteka Świadomego Chrześcijaństwa

Data wydania: Toruń 2023

ISBN: 9788396334237

Opis

Krzyż nie tylko spowodował kres życia Chrystusa, on jest też kresem pierwszego, starego życia każdego prawdziwego Jego naśladowcy.

Niszczy stary wzorzec Adamowy w życiu wierzącego i powoduje jego koniec. Potem zaś Bóg, który wzbudził Chrystusa z martwych, wzbudza tego wierzącego i rozpoczyna się jego nowe życie.

“Jestem głęboko przekonany, że w obecnych warunkach w ogóle nie chcemy ożywienia. Samo wielkie ożywienie chrześcijaństwa takiego, jakie znamy w Ameryce dzisiaj, mogłoby okazać się moralną tragedią, której odrobić nie można by było nawet w ciągu stulecia.

W przeciągu ostatnich 20 lat miało miejsce zepsucie religijne, trudno porównywalne z czymś od czasu, kiedy Izrael czcił złotego cielca. Można słusznie powiedzieć o nas, chrześcijanach biblijnych, że «usiedliśmy, aby jeść i pić, i wstaliśmy, aby się bawić». Linia podziału pomiędzy Kościołem a światem została całkowicie zatarta. Oprócz kilku najgrubszych grzechów, grzechy nieodrodzonego świata są teraz tolerowane i gorliwie kopiowane przez zastraszającą liczbę chrześcijan, którzy wyznają, że są narodzeni na nowo. Młodzi chrześcijanie przyjmują jako swoje wzorce ludzi światowych najordynarniejszego rodzaju i usiłują naśladować ich i upodobnić się do nich możliwie dokładnie. Przywódcy religijni przyjęli technikę ekspertów od reklamy. Przechwalanie się, wabienie obietnicami i bezwstydne przesadzanie są teraz praktykowane jako normalne metody pracy kościelnej. Klimat moralny nie jest klimatem nowotestamentowym, lecz klimatem z Hollywood i z Broadwayu.

A.W.Tozer- Radykalny krzyż

——————————

“Prawdziwe uwielbienie musi być stałym i konsekwentnym stanem myśli wierzącego, nieprzerwanym i błogosławionym wyznaniem miłości i podziwu. Jeżeli posiadamy tą świadomość w naszym życiu i doświadczeniu, wtedy oczywistym jest, że nie ograniczamy się do czekania na niedzielę, by pójść do kościoła i wielbić Boga. Uczynieni na Jego obraz, posiadamy w sobie zdolność poznania Boga i instynktowną powinność wielbienia Go. W tej właśnie chwili, w której Duch Święty budzi nas do życia Bożego przez odrodzenie, całe nasze jestestwo odczuwa swe pokrewieństwo z Bogiem i skacze w radosnym uznaniu tego faktu.”

A.W.Tozer – Uwielbienie