Zadzwoń: (+48) 882 835 747

Bóg dotrzymuje Słowa

30,00 

Poprzednia najniższa cena: 30,00 .

Rok wydania: 2015 ISBN: 9788386586387 format: B5 objętość: 274 strony oprawa: miękka

Kategoria:

Opis

Książka zawiera gratulacje i życzenia skierowane do prezbitera Konstantego Wiazowskiego z okazji jego 80 urodzin. Ponad to znajduje się w niej dziła biograficzny obejmujący życiorys, wywiad z jubilatem oraz kilkadzisiąt artykułów tematycznie związanych z problematyką bliską Jubilatowi

Spis treści II i III części książki:

II

– Andrzej Seweryn, Prezbiter Konstanty Wiazowski – wierny w służbie Bogu i Kościołowi
– Mateusz Wichary, Bóg dotrzymuje Słowa. Wywiad z prezb. Konstantym Wiazowskim o jego życiu i wierze

III

– Krzysztof Brzechczyn, Konflikt czy harmonia? Teologia i nauka Johna Polkinhorne’a
– Leszek Jańczuk, Historia Srebrnej Biblii
– Emilia Jarczyńska, Zabytkowe kaplice baptystyczne w Polsce jako materialny dokument dziedzictwa kulturowego
– Tomasz Józefowicz, Teoria budowania sprawiedliwego pokoju Glena Harolda Stassena – Karol Karski, Baptyści, a ruch ekumeniczny
– Wojciech Kowalewski, Misjologiczne perspektywy Kościoła Chrześcijan Baptystów we współczesny społeczeństwie polskim
– Janusz Kucharczyk, Teologia systematyczna Jana Kalwina, jej charakter i ogólna struktura
– Jan Mironczuk, Jan Konrad Wander. Propagator Pisma Świętego w Białymstoku (ok.1860-1863)
– Edward Puślecki, Ekumenizm na luzie…
– Andrzej Seweryn, Między “wsobnością” a otwartością. Kościół Baptystyczny w Polsce wobec szansy oddziaływania społecznego w latach 1995-2005
– Janusz Sobiech, Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w Polsce w latach 1988-2013
– Włodzimierz Tasak, Znaczenie Reformacji XVI wieku dla kultury polskiej – zarys wybranych zagadnień
– Mateusz Wichary, Przywództwo a pokora. Passusy Mateusza 20:27-28 i Łukasza 22:24-30 w perspektywie praktyki przewodzenia we współczesnych zborach
– Tadeusz J. Zieliński, Praktyka chrztu i Wieczerzy Pańskiej we współczesnym baptyzmie polskim