Zadzwoń: (+48) 882 835 747

Dolina Decyzji

25,00 

Poprzednia najniższa cena: 25,00 .

autor: Herald Eckert, 212 stron, format 14×20 cm, oprawa miękka, wydawnictwo: Koinonia, ISBN 978-83-64489-11-2

Kategoria:

Opis

A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Mt 25:31-33

Autor, Harald Eckert, przekazuje na kartach tej książki ważne dla Kościoła i narodów objawienie. Ufam, że po jej przeczytaniu wzrośnie nasz poziom zrozumienia i płynącej z serca motywacji, by stanąć w modlitwie wstawiennictwa za Izrael, Kościół, narody oraz za nasz własny, polski naród.

Warto w tym miejscu powołać się na słowa Chucka Pierce’a: „Moment naszej decyzji dzisiaj stanie się naszą rzeczywistością jutro!”. Módlmy się, byśmy jako naśladowcy Jezusa Chrystusa lepiej rozumieli, jaka jest dzisiaj nasza odpowiedzialność oraz zadania w kontekście czasów ostatecznych. Wierzę, że Bóg poprzez słowa tej książki otworzy oczy naszych serc i pokaże, jak potężne znaczenie ma rodzaj każdej decyzji podjętej w „Dolinie Decyzji”.

Ufam, że każdy, kto sięgnie po tę publikację, doświadczy potężnego Bożego objawienia, które będzie jednocześnie wezwaniem do modlitwy.

Henryk Wieja

 

O autorze
Harald Eckert – urodził się w 1960 roku. Jest żonaty i ma czworo dzieci. Od kilku lat jest odpowiedzialny za pracę Christen an der Seite Israels (Chrześcijanie dla Izraela) w Niemczech. Jest prezesem zarządu Chrześcijan dla Izraela i członkiem zarządu Europejskiej Koalicji dla Izraela. Jako nauczyciel Biblii, duchowy pionier, autor i działacz, nie tylko dostarczył impulsów do utworzenia wielu ważnych inicjatyw w Niemczech, Europie i Izraelu, ale również był w nie aktywnie zaangażowany.

 

Spis treści

Słowo wstępne od polskiego wydawcy
Część 1: Studium biblijne
Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział
2: Początek i koniec objawienia biblijnego w odniesieniu do narodów Rozdział
3: Rola Izraela w planie zbawienia narodów Rozdział
4: Izrael w Nowym Testamencie Rozdział
5: Narody w Nowym Testamencie Rozdział
6: Izrael i narody w historii Kościoła Rozdział
7: Sąd nad narodami w Starym Testamencie – wprowadzenie Rozdział
8: Sąd nad narodami w czasach ostatecznych w oparciu o Księgę Joela Rozdział
9: Jerozolima w centrum konfliktu Rozdział
10: Izrael doświadczy przebudzenia i zbawienia Rozdział
11: „Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej…” Rozdział
12: Ostateczny sąd nad narodami Rozdział
13: Co Biblia mówi na temat sądu nad narodami? Rozdział
14: My, chrześcijanie, i sąd nad narodami Rozdział
15: Sąd nad wszystkimi czy tylko niektórymi narodami? Rozdział
16: Modlitwa za nasze rządy

Część 2: Dodatki

Dodatek 1: Gdybym zapomniał ciebie, o, Jeruzalem… (Willem Glashouwer)
Dodatek 2: Alija – powrót narodu żydowskiego do Izraela (Philip Holmberg)
Dodatek 3: Moc wspólnego postu (Derek Prince)
Dodatek 4: Izrael i ONZ (Andrew Tucker)
Dodatek 5: Niemcy w drodze do Doliny Decyzji (Harald Eckert)
Dodatek 6: „Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew” (Wolfgang Schuler)
Dodatek 7: Świadectwo i wizja (Harald Eckert)
Dodatek 8: Wezwanie proroka Daniela dotyczące „lat zwrotu” (2014–2015) (Rick Ridings)
O autorach