Zadzwoń: (+48) 882 835 747

Dziewięć cech zdrowego kościoła Mark Dever

39,00 

Poprzednia najniższa cena: 39,00 .

Autor: Mark Dever

Liczba stron: 312

Oprawa: miękka

Wyd: Fundacja Ewangeliczna

Kategoria:

Opis

Dziś, kiedy kościoły wartościuje się głównie na podstawie powierzchownych cech, umiejętność oceny ich faktycznego zdrowia jest sprawą istotnej wagi. Wiele kościo­łów to zwłoki pokryte profesjonalnym makijażem. Mark Dever przedstawia biblijne kryteria rozpoznawania duchowego dobrostanu zboru – ważne jest bowiem nie to, w jak atrakcyjnych barwach kościół przedstawia się światu, ale to, jaki jest od we­wnątrz, w oczach Boga. Niniejsza książka to podręcznik ukazujący prawdy fundamentalne. Gorąco go polecam.

 

John MacArthur – pastor, nauczycielPostmodernistyczna Ameryka jest wręcz zalana duchowością – ale nie autentycz­nym chrześcijaństwem. Wyraźnie świadczy o tym tak powszechne zagubienie bi­blijnej eklezjologii. Reformacja jest zawsze skierowana w stronę kościoła; musimy się dziś modlić o nowe, zreformowane kościoły. Dziewięć cech zdrowego kościoła to manifest, w którym Mark Dever wskazuje na prawdziwie biblijny powrót do zdro­wia nowotestamentowych kościołów. Każdą stronę wypełnia troskliwa analiza i skrupulatne rozważanie. Książkę tę powinien poznać każdy wierny pastor i wszyscy, którzy modlą się o reformację w dzisiejszych czasach.

 

R. Albert Mohler – przewodniczący The Southern Baptist Theological SeminaryKsiążek o kościele istnieje mnóstwo. Ta jest inna. Rzadko się też zdarza, aby książka o kościele łączyła odpowiedzialną refleksję biblijną i teologiczną z nabożną, rozsądną oceną sytuacji opartą na doświadczeniu oraz z praktycznymi wskazówkami. Ta do nich należy. Jeśli jesteś chrześcijańskim liderem, z ostrożnością odnoś się do zadań, których się podjąłeś – taka postawa może odmienić twoje życie i twoją służbę.

 

D.A. Carson – profesor Nowego Testamentu, Trinity Evangelical Divinity SchoolPrzyszłość biblijnego chrześcijaństwa w zachodnim świecie jest nieodłącznie zwią­zana z przyszłością lokalnych kościołów. Mark Dever o tym wie, a jego Dziewięć cech zdrowego kościoła to biblijna recepta na wierność kościoła.

 

J. Ligon Duncan III – pastor, First Presbyterian Church, Jackson, MS, USAKsiążki, które podkreślają wagę kościoła, to rzadkość. Jeszcze trudniej natrafić na taką, która definiowałaby praktyczne funkcjonowanie lokalnego kościoła w kon­tekście Bożego Słowa, a nie trendów kulturowych. Podręcznik Marka Devera łączy wszystkie te cechy. To najlepsza książka o tym niezwykle ważnym zagadnie­niu, jaką czytałem – napisana przez pastora i teologa, założyciela silnego lokalnego kościoła w Waszyngtonie.

 

C.J. Mahaney – Sovereign Grace MinistriesTo zadziwiające, że apostoł Paweł opisuje lokalne zgromadzenie chrześcijan jako zbór Pański nabyty własną jego krwią (Dz 20:28). Wskazuje on w ten sposób na ogromne znaczenie życia, zdrowia i misji kościoła. Mamy bowiem do czynienia z ciałem, które składa się z ludzi i zostało wykupione krwią. Nie interesują mnie ludzkie pomysły. Pragnę Bożej prawdy o kościele. Z ogromną nadzieją i zaufaniem patrzę na radykalne biblijne nauczanie Marka Devera. Niewielu ludzi umie dziś tak celnie przedstawić zagadnienie wierności i zdrowia kościoła. Dziękuję Bogu za tę książkę i za całą służbę Nine Marks.

 

John Piper – pastor, Bethlehem Baptist Church, Minneapolis, USADziewięć cech zdrowego kościoła muszą przeczytać wszyscy moi studenci eklezjologii. Choć moje wnioski nie zawsze pokrywają się z przedstawianymi przez autora, książka ta jest jedną z nielicznych wydanych ostatnio pozycji, które z tak poważnym zaangażowaniem odnoszą się do bezwzględnie istotnych zagadnień eklezjologicznych. To także doskonała publikacja dla pastorów – mogą się oni dzielić jej treścią w swoich zborach.Paige Patterson – przewodniczący Southwestern Baptist Theological SeminaryTa książka to przejmujące i żarliwe wezwanie do kościołów, aby poważnie traktowały swoją odpowiedzialność – dla Bożej chwały i ku zbawieniu zgubionych dusz.

 

Timothy George – redaktor, Christianity TodaySpośród większości pozycji na temat eklezjologii książkę tę wyróżnia to, że autor nie oferuje w niej kolejnego modelu, stylu czy też strategii budowania kościoła, które „gwarantują” sukces. Szkicuje raczej portret kościoła, który jest przede wszystkim wierny Bożemu wizerunkowi. Dziewięć cech, które opisuje Dever, jest ponadczaso­wych i ponadkulturowych, gdyż są one po prostu biblijne. Przez to zasadność treści tej książki jest niezależna ani od miejsca, ani od rozmiaru kościoła. Publikacja ta stanowi swoisty powiew świeżości w epoce, w której – nawet w kościele – ma miejsce gloryfi­kacja liczb i rezultatów, często kosztem wierności Bogu.

 

Tomasz Krążek – pastor Kościoła Chrześcijan Baptystów w Bornem SulinowieWielu ewangelicznych chrześcijan redukuje dziś chrześcijaństwo do „osobistej relacji z Jezusem”, zapominając, że żywa więź z Jezusem w Biblii to ZAWSZE żywa więź czę­ści ciała z Jego Głową. Ten wspólnotowy wymiar – jako nieduchowy, a nawet czasem pogardliwie nazywany religijnym – bywa przez wielu, na ich własną zgubę, pomija­ny. Tymczasem pytanie o ZDROWY zbór jest fundamentalne! Książka Marka Devera zajmuje się nim dogłębnie i poważnie. Niezależnie od naszych własnych wniosków, każdy skorzysta na jej lekturze.

 

Mateusz Wichary – prezbiter, przewodniczący Rady Kościoła Baptystycznego w Polsce oraz przewodniczący Aliansu EwangelicznegoAutor w znakomity sposób wskazuje, jak utrzymać i rozwijać służbę kościoła opartego na biblijnych zasadach. Dever dzieli się w tej książce imponującym ujęciem zagadnień teologicznych, swoim doświadczeniem jako pastora oraz praktycznymi wskazówkami na temat funkcjonowania kościoła wiernego Bożemu Słowu.

 

Adam Broughton – pastor Newcraigs Evangelical Church w SzkocjiZbór jest podstawowym ośrodkiem i narzędziem działania Bożego na ziemi. Każdy chrześcijanin powinien należeć do zboru, miłować go i dbać o jego rozwój. Aktyw­na obecność w życiu własnego zboru to biblijna powinność, z której wypełniania nie zwalnia nas żadne angażowanie się w działalność parakościelną ani udział w najlep­szych nawet projektach. Ta książka wzmacnia postawy prozborowe, prowadząc do dojrzalszego i stabilniejszego związku z lokalną wspólnotą naśladowców Chrystusa.

 

Marian Biernacki – pastor, Centrum Chrześcijańskie NOWE ŻYCIE w GdańskuPastor Mark Dever pisze z dużą znajomością tematu o lokalnym kościele i jego funkcjo­nowaniu, o tym, do czego należy dążyć i od czego stronić. Również w naszych polskich wspólnotach ewangelikalnych starsi (prezbiterzy) muszą zadać sobie trud zbadania w Piśmie Świętym, jak należy prowadzić Boży lud, aby stawał się zdrową wspólno­tą wierzących. Lektura książki Dziewięć cech zdrowego kościoła z pewnością pomoże odpowiedzieć na pytanie, jak uczynić zbór silnym, misyjnym i żyjącym po Bożemu.

 

Jerzy Karzełek – pastor, przewodniczący Rady Kościoła Wolnych Chrześcijan