Zadzwoń: (+48) 882 835 747

Uczniostwo

28,00 

Poprzednia najniższa cena: 28,00 .

  • Autor:                     Mark Dever
  • Podtytuł:                Jak pomagać w naśladowaniu Jezusa
  • Wydawnictwo:       FUNDACJA EWANGELICZNA
  • Format:                 13 x 18,5 cm
  • Liczba stron:         140
  • Rok wydania:        2018
  • ISBN:                    978-83-60974-96-4
  • Okładka:               twarda

Opis

Jeśli chcesz przejść na nowy poziom życia duchowego i przy­wództwa, to poświęć czas, aby przeczytać tę książkę. Jest ona nie tylko biblijna, ale praktyczna i zrozumiała. Od innych książek odróżnia ją nacisk na lokalny kościół i jego rolę w uczeniu innych. Przeczytaj ją i podziel się nią z innymi.
Ronnie Floyd, przewodniczący Południowej Konwencji Baptystów,
starszy pastor kościoła Cross Church w Springdale (Arkansas)

Uwielbiam czytać książki napisane przez autorów, którzy są gor­liwi w tematach, o których piszą. Często mam ochotę naśladować ich przykład zanim jeszcze przeczytam ostatnią stronę książki. Jeśli znasz Marka Devera, to wiesz, że jest oddany prowadzeniu innych w uczniostwie. To po prostu wylewa się z niego. Na stro­nach tej książki znajdziesz to, co go motywuje do prowadzenia innych w uczniostwie, jak to robi i jak sprawia, że członkowie jego kościoła robią to samo. Przygotuj się na zmieniające życie doświadczenie na skutek czytania tej książki!
Conrad Mwebe, pastor kościoła Kabwata Baptist Church w Lusace (Zambia)

Ta książka przekonuje, napomina i poucza naśladowców Chry­stusa o powołaniu ich do poświęcenia życia prowadzeniu innych w uczniostwie. Ukazuje także w serdeczny sposób praktyczne przykłady tego wezwania w życiu pastora i jego zboru. Mark De­ver zabiera nas do Pisma Świętego i zakorzenia nas w kościele, ze szczególnym uwzględnieniem przywódców kościoła, nie za­pominając przy tym, żeby poświęcić uwagę całemu kościołowi. To brzmi sensownie, ponieważ musimy sobie przypominać, że proces prowadzenia innych w uczniostwie jest ewidentnym i ra­dosnym powołaniem każdego wierzącego.
Kathleen B. Nielson, dyrektor Inicjatyw Kobiet w organizacji The Gospel Coalition

Mark Dever znany jest jako kaznodzieja, który jest wierny w swojej egzegezie Słowa Bożego. Jednak nie wszyscy wiedzą, że Mark również stawia sobie za zadanie czynienie innych ucznia­mi. Bez względu na to, czy spotyka się w sobotę z przywódca­mi kościoła podczas lunchu, aby omówić zastosowanie swojego niedzielnego kazania, czy po to, aby w swoim biurze przedys­kutować z grupą młodych stażystów sposób prowadzenia ko­ścioła, Mark ukazuje w praktycznym życiu to, czego oczekuje od innych. Wierzę, że jego spuścizną nie będą tylko zapisane przez niego kartki książek, ale także zmienione serca mężczyzn, któ­rym sam się poświęcił. Nie tylko czytaj tę książkę. Wprowadź również w życie biblijne zasady w niej zawarte.
Robby Gallaty, starszy pastor kościoła Long Hollow Baptist Church w Hendersonville (Tennessee)

Mark Dever dzięki swoim prostym, ale zarazem głębokim prze­myśleniom przyjmuje ostateczne polecenie Jezusa, aby uczynić uczniami i uczy nas, co to oznacza dla nas i dla naszych ko­ściołów. Pastor Mark, odpowiadając na nasze pytania odnośnie uczniostwa (dlaczego, co, gdzie i jak), trenuje nas w podążaniu za Chrystusem przez pomaganie innym w podążaniu za Nim, poznawanie prawdy i odpowiednie wprowadzanie tej prawdy w życie. Każdy naśladowca Chrystusa musi przeczytać tę książ­kę! To najlepsza książka o uczniostwie, jaką kiedykolwiek czyta­łem.
Jani Ortlund, przewodniczący służby Renewal Ministries, autor książek: Fearlessly Feminine,
His Loving Law i Our Lasting Legacy

Oto książka wzmacniająca kościół, pełna przyziemnych rad do­tyczących szczegółów uczniostwa. W całej książce rozbrzmiewa miłość Devera do Jezusa i Jego ludu, a zdecydowane umieszcze­nie procesu uczniostwa w kontekście i granicach lokalnego ko­ścioła jest jego klasyczną eklezjologią. Bystrym okiem przygląda się pastorom, pisząc do nich o ich roli jasno i serdecznie. Sam zo­stałem skonfrontowany przez Devera, który ma doświadczenie w uczynieniu priorytetem (wśród swoich innych obowiązków) prowadzenia innych w uczniostwie. Skoro Mark to robi, to ja również mogę to robić!
Grant J. Retief, Rector kościoła Christ Church w Umhlanga (Durban w Południowej Afryce)

Dever przypomina swoim czytelnikom, że prowadzenie innych w uczniostwie jest biblijnym nakazem motywowanym przez po­słuszeństwo Chrystusowemu przykazaniu i miłość do innych. Nie jest to wysiłek zarezerwowany tylko dla kilku wybranych. Nie minimalizuje znaczenia poszczególnych osób w projektach, ale raczej dąży do celowego rozwijania relacji z nimi. To wymaga poświęcenia czasu ludziom, którzy są chętni i zmotywowani do naśladowania Jezusa. W końcu tylko naprawdę pokorni nauczy­ciele powinni prowadzić w uczniostwie owce Jezusa, ponieważ należycie będzie przygotowany każdy, gdy będzie jak jego mistrz. Te i inne akcenty znajdują się w tej książce. Po jej przeczytaniu najprawdopodobniej polecisz ją innym. Ja na pewno tak zrobię.
Miguel Núñez, starszy pastor w International Baptist Church w Santo Domingo,
przewodniczący służby Wisdom and Integrity

Może spodoba się również…