Zadzwoń: (+48) 882 835 747

Zdrowi członkowie kościoła

28,00 

Poprzednia najniższa cena: 28,00 .

  • Autor:                    Thabiti M. Anyabwile
  • Podtytuł:                –
  • Wydawnictwo:      FUNDACJA EWANGELICZNA
  • Format:                 13 x 18,5 cm
  • Liczba stron:         144
  • Rok wydania:        2018
  • ISBN:                    978-83-60974-60 -5
  • Okładka:               twarda

Opis

Książka Zdrowi członkowie kościoła wypełnia ogromną lukę w lite­raturze poruszającej temat praktycznego życia chrześcijańskiego. Stanowi niezwykle wartościowy, bezpośredni i łatwy w lekturze przewodnik po zagadnieniu kościoła lokalnego. Jest również głę­bokim, na wskroś biblijnym kompendium praktycznej eklezjo­logii napisanym z pasją i poczuciem palącej potrzeby naszych dni. W związku z tym będzie nieocenioną pomocą dla każdego członka kościoła, od początkującego aż po wytrawnego pastora. W czasach, gdy chrześcijan dotykają dezorientacja i brak pew­ności, jakiego rodzaju wspólnotą powinien być kościół, będzie to pomocny podręcznik nakreślający prawdziwe biblijne priorytety, a szczególnie to, jak odnoszą się one do każdego członka kościoła.

John MacArtur, przewodniczący organizacji Grace to You

Thabiti Anyabwile zapełnił wielką pustą przestrzeń we współ­czesnej literaturze chrześcijańskiej. Nie brakuje książek wskazu­jących, jak być wiernym pastorem czy przywódcą w kościele, lecz ciężko trafić na pozycję, która równie bezpośrednio mówi, jak być wiernym członkiem kościoła. Korzystając z bogatego zrozumie­nia Biblii i praktycznych pouczeń, Anyabwile wzywa chrześcijan, żeby nie tylko uczęszczali do kościoła, ale stali się jego wiernymi, zaangażowanymi członkami, jakimi chce uczynić ich Bóg. Biorąc pod uwagę obecny stan wielu kościołów, książka jest jak najbardziej aktualna.

Albert Mohler Jr., rektor The Southern Baptist Theological Seminary

 Niektóre książki są tak proste, że niemal szkoda czasu nawet na ich pobieżną lekturę. Inne bywają tak skomplikowane, że chociaż poruszają niezwykle istotną tematykę, nie są warte czasu, jaki im się poświęca. Niekiedy jednak uda się znaleźć książkę, która jest równocześnie prosta i głęboka. Ta pozycja do nich należy. Obec­nie wiele osób podkreśla, jak ważne jest, żeby chrześcijanie żyli w społeczności, jednak niewielu odkryło biblijny, a zarazem oso­bisty i poruszający wymiar istoty rzeczy. Thabiti Anyabwile jest jednym z tych niewielu. Przeczytaj tę książkę, przemyśl ją, przy­nieś Bogu w modlitwie jej treść i zachęć do lektury inne osoby w twoim zgromadzeniu.

A. Carson, profesor Nowego Testamentu na Trinity Evangelical Divinity School

 Doskonałe i bardzo potrzebne narzędzie koncentrujące naszą uwagę na pojedynczym członku kościoła. Wszyscy możemy zyskać na lekturze tej wnikliwej książki.

C. Sproul, dyrektor Ligonier Ministries, pastor przełożony ds. gło­szenia i nauczania w Saint Andrews Chapel w Sanford na Florydzie

 Wierny pastor jest także dobrym członkiem kościoła. Thabiti jest tego dowodem, toteż napisał, co znaczy być zdrowym członkiem kościoła z pastorskiego punktu widzenia i kierując się własnym doświadczeniem. Każdy kościół, który chce wzmocnić swoich ludzi, dobrze zrobiłby, wręczając tę książkę swoim członkom. Niełatwo być wiernym członkiem kościoła w dobie braku umiaru i egoistycznych impulsów. Mimo to Thabiti nie tylko przypomina nam, że jest to możliwe, ale i konfrontuje nas z biblijną rzeczy­wistością, mówiąc, że jest to konieczne. Nie przestaję dziękować Bogu za umysł i serce Thabitiego Anyabwile’a.

Anthony J. Carter, pastor, wydawca i autor książek Experiencing the truth (Doświadczanie prawdy) i Bringing the Reformation to the African­-American Church (Reformacja kościoła afroamerykańskiego)

 Zdrowi członkowie kościoła Thabitiego Anyabwile’a to książka, w której autor stawia właściwe pytania o członkostwo w koście­le, wzywając każde lokalne ciało wierzących do podtrzymywania i rozwijania praktyk zgromadzenia ukształtowanego przez ewan­gelię. To niezwykle praktyczny podręcznik, a jednak wolny od re­ligijnego utylitaryzmu, który często cechuje zorientowane na po­szukującego książki tego gatunku. Przywódcy i członkowie każ­dego kościoła, którzy postanowią wspólnie przeczytać tę książkę i przyjąć jej napomnienia, odkryją, że ich życie jako rodziny Bożej zyskało na mądrości, mocy, miłości i świadectwie wobec świata. Jakiż balsam pociechy odnajdziemy w słowach tej książki!

Eric C. Redmond, pastor przełożony w Hillcrest Baptist Church w Temple Hills, Maryland

 „Zdrowie kościoła lokalnego zależy od gotowości jego członków do badania swoich serc, zmiany myślenia i przyłożenia ręki do dzieła służby”. Powyższe zdanie, zaczerpnięte z tej książki, do­skonale oddaje intencje autora i cel jej napisania. O ile ludziom przebudzonym przez ewangelię łatwo dostrzec duchową cho­robę i agonię tego świata, rozpoznanie chorób w kościele przy­chodzi często trudniej i powoli. Thabiti Anyabwile niezwykle trafnie wskazuje cechy zdrowych członków kościoła, niezależnie od pełnionej przez nich funkcji, jednocześnie kładąc nacisk na ich odpowiedzialność za duchowy stan lokalnej społeczności. Sposób, w jaki autor dzieli się biblijnymi prawdami, przekonuje, że stanowią one wartości, którymi on sam kieruje się w swoim życiu. Tak właśnie sługa Boży staje się wiarygodny. A wszyst­ko to przekazane jest w atmosferze miłości do Jezusa Chrystusa i Jego Ciała. Dzięki tej książce polskie słowo „pozdrawiam” (czyli „życzę zdrowia”) nabiera szczególnego biblijnego znacze­nia. Gorąco zachęcam do lektury tego praktycznego poradnika i do wytrwałego stosowania w życiu swoim i swojej społeczności zawartych w nim wskazówek.

Mariusz Socha, pastor II Zboru Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Szczecinie

 Książka Zdrowi członkowie kościoła autorstwa Thabitiego Anyabwi­le’a jest świetnie napisanym zarysem jednego z zagadnień prak­tycznej eklezjologii. Stanowi też jego wyśmienitą syntezę i dobre wprowadzenie do przemyśleń nad wiernością wobec Boga i Ko­ścioła dla każdego chrześcijanina.

Zbigniew L. Gadkowski, koordynator Ośrodka Studiów Biblii

Książkę tę musi przeczytać każdy, kto pragnie wnosić wkład w swój lokalny kościół jako jego zdrowy członek (będąc ak­tywnym i wypełniając wielki nakaz misyjny). To praktyczny i głęboko zakorzeniony w Biblii wykład, który wyjaśnia, co zna­czy być częścią Ciała Chrystusa.

Adam Broughton, pastor Newcraigs Evangelical Church w Szkocji

Może spodoba się również…