Zadzwoń: (+48) 882 835 747

Pojednanie i usprawiedliwienie – List do Rzymian 3:20-4:25

21,00 

Poprzednia najniższa cena: 21,00 .

autor: Jones Lloyd
Liczba stron: 215
Format: A5
wydawnictwo FUNDACJA LEGATIO

Opis

Co oznacza usprawiedliwienie z wiary? Wraz z postępem naszej szczegółowej ekspozycji, odpowiedź stopniowo będzie stawała się jaśniejsza; musimy jednak zacząć od krótkiej definicji. Ta doktryna mówi nam, że Bóg zaaranżował drogę, dzięki której mężczyźni i kobiety mogą być zbawieni, i z Nim pojednani. On sam tego wszystkiego dokonał. Ona mówi nam, że na podstawie tego, co zrobił przez swojego Syna, naszego błogosławionego Pana i Zbawiciela, Bóg za darmo przebacza ludziom i udziela im całkowitego rozgrzeszenia; co więcej, zostają ubrani w sprawiedliwość Jezusa Chrystusa i w Bożych oczach są uznani za prawych i sprawiedliwych. Poza wspomnianym aspektem, jest też inny. Jesteśmy ubrani w sprawiedliwość Chrystusa, która jest nam “udzielona”, “poczytana” i dlatego jesteśmy w Bożych oczach do zaakceptowania. Jak wyraża to rozdział 5 werset 19, “staliśmy” (BG) się sprawiedliwymi przed obliczem świętego i sprawiedliwego Boga.

W tym jest zawarta istota doktryny usprawiedliwienia z wiary. Stwierdziwszy to, pozwólcie mi dowieść, że w zupełności jest zaczerpnięta z Pisma Świętego. Każdy więc, kto nie zgadza się z tą doktryną, z tą nauką, nie zgadza się z Pismem Świętym. Ona nie jest ludzką teorią lub koncepcją; nie jest podobna do żadnej ludzkiej filozofii; ona nie jest czymś, co ludzie “odkryli” w Piśmie Świętym. To jest ważne, bo są doktryny głoszone przez odłamy chrześcijańskiego kościoła – tymczasem udzielimy im takiego określenia – których nie ma w Piśmie Świętym. Oznacza to, że zaczerpnięto je z tradycji i dodatkowych, udzielonych im objawień. Jednak nasze stanowisko jako protestantów, opiera się na tym, że każdą naukę i doktrynę testujemy przez Słowo Boże, dlatego ważne jest, żebyśmy zrobili to teraz.