Zadzwoń: (+48) 882 835 747

Jeśli prosić będziecie Oswald Chambers

14,00 

Poprzednia najniższa cena: 14,00 .

Autor: Oswald Chambers

Liczba stron: 133

Oprawa: miękka

Format: 11,5x 18 cm

Wyd: Fundacja Ewangeliczna

ISBN: 978-83-60974-56-8

Kategoria:

Opis

Gdy poproszono mnie o napisanie przedmowy do tej książki, podjąłem się tego pełen wątpliwości, czy zdołam godnie wyrazić moją wdzięczność Wszechmogącemu Bogu za to, że pozwolił mi zetknąć się z Oswaldem Chambersem, Jego oddanym sługą. Oswald Chambers był moim bliskim przyjacielem, z którym dzieliłem się najbardziej poufnymi tajemnicami mojego dorosłego życia. Bóg świadkiem, że to właśnie dzięki tej przyjaźni zawdzięczam głębsze pojmowanie Odkupienia naszego Pana, Jezusa Chrystusa, a także opanowanie umiejętności koniecznych do tego, abym mógł, choć w pewnej mierze, zrozumiale przekazać innym owoce wiedzy, która została mi powierzona. Spośród wielu aksjomatycznych sentencji, które wyszły z ust Oswalda Chambersa, jedna okazała się szczególnie pouczająca: „Zawsze czyń jasne rozróżnienie między Bożym porządkiem a Bożą przyzwalającą wolą”. W książce tej Oswald Chambers pokazuje prosto i zwięźle, że w Bożej dyspensacyjnej suwerenności obecne wyzwolenie z grzechów jest Jego wyrażoną wolą, natomiast uwolnienie od chorób i ograniczeń poddane są Bożej suwerenności czynnej w jej przeddyspensacyjnej skuteczności. Ten sposób myślenia, który rodził się dzięki rozmowie z samym Bogiem aż do momentu, gdy doskonała harmonia między Bożym i ludzkim sercem stanie się niewzruszoną rzeczywistością, pozwala nam z pokorą wyjaśnić większość trudności związanych z modlitwą. Życie modlitewne Oswalda Chambersa polegało na wstawianiu się za innymi. Rzadko prosił o jakiekolwiek dobra materialne dla siebie. Wobec Boga przyjmował postawę harmonijnej relacji i całkowitej, dziecięcej wręcz zależności od niebiańskiego Ojca. Bezcenne klejnoty, które skrywa ta książka, przypominają entuzjastyczne reakcje na nowe przebłyski światła lub świeży wgląd w osobiste potrzeby, których doświadczał podczas bliskich rozmów ze swoim ukochanym Mistrzem. Choć wiele przemyśleń Oswalda Chambersa o modlitwie zostało już zawartych w innych jego dziełach, ta publikacja gromadzi przede wszystkim wystąpienia, które dotychczas nie ukazały się w formie książki. Warto zaznaczyć, że pierwsze z nich zostało wygłoszone przed żołnierzami w Zeitoun i wyjaśnia sens aranżacji materiału oraz ukazuje, jakich wystąpień tam zazwyczaj słuchano. Wszystkim, którzy będą czytać te natchnione przez Boga kazania, mogę życzyć jedynie, aby poprowadziły ich wprost w rzeczywistą społeczność z Panem, którą Oswald Chambers zwykł cieszyć się na co dzień i którą tak bardzo sobie cenił.

John S. Skidmore
Brimfield, Ludlow, Shropshire
18 września 1937r.
Major John Skidmore był bliskim przyjacielem i współpracownikiem Oswalda i Biddy Chambersów, głęboko zaangażowanym w działalność Ligi Modlitwy.


Spis treści:
I. Na czym polega dobro modlitwy 11 
II. Sekret świętej prostoty modlitwy 21
III. Sekret świętej walki o modlitwę 37
IV. Porządek modlitwy wstawienniczej 47
V. Gdy Bóg milczy – co wtedy? 59
VI. To wiele wyjaśnia 67
VII. Modlitwa w Duchu Świętym 73
VIII. Modlitwa apostoła Pawła o natychmiastowe, stanowcze uświęcenie 81
IX. To jest ten dzień 95
X. Modlitwa wstawiennicza 101
XI. Klucz do służby 113
XII. Nieuświadomiona logika modlitwy 121