Zadzwoń: (+48) 882 835 747

Chrzest w nowym testamencie

19,00 

Poprzednia najniższa cena: 19,00 .

Stron 186

format 130×195 mm

ISBN 978-83-88252-50-1

Opis

Chrześcijański chrzest ma znaczenie. Minęło już wiele stuleci od dnia, gdy pewien Człowiek, wtedy jeszcze mało znany, przyszedł nad brzeg rzeki i wyznał, że chce być ochrzczony. Ten sam Człowiek, przy końcu swojej misji na ziemi, przekazał uczniom i naśladowcom polecenie, które nazywamy dzisiaj Wielkim Misyjnym Nakazem, obowiązują- cym wszystkich chrześcijan. Treść Jego przesłania stanowią Jego ostatnie słowa, skierowane do grona najbliższych i najbardziej oddanych, a osobiście przez Niego wybranych naśladowców, tuż przed Jego odejściem, znanym jako Wniebowstąpienie. Przesłanie to stwierdza: „Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem” (Mt 28,19-22 NP). Jakie znaczenie ma chrześcijański chrzest dzisiaj? Aby odpowiedzieć na to pytanie, autor prezentowanej książ- ki postanawia wnikliwie przestudiować fragmenty powiązane z tym zagadnieniem, występujące kolejno we wszystkich księ- gach Nowego Testamentu i komponując z nich trzynaście rozdziałów książki. Doktor Jack Cottrell jest emerytowanym wykładowcą – profesorem biblistyki, dogmatyki i etyki oraz autorem wielu ksią-żek i artykułów z tych dziedzin. Przez wiele lat współpracował z Cincinnati Christian College and Seminary (obecnie Cincinnati Christian University) w Cincinnati, USA. Wydawca, udostępniając w języku polskim to niewielkie objętościowo opracowanie, zakłada, że ubogaci ono polskiego czytelnika o nowe spojrzenie na pojmowanie i praktykowanie chrześcijańskiego chrztu. Chrześcijański Instytut Biblijny