Zadzwoń: (+48) 882 835 747

Duch prawdy duch fałszu Keith L. Brooks

5,00 

Poprzednia najniższa cena: 5,00 .

Autor: Keith L. Brooks

Wyd: Fundacja Ewangeliczna

Opis

Celem broszury jest skonfrontowanie podstawowych prawd Biblii z nauczaniem kilku rozpowszechnionych organizacji, sekt, czy też ruchów religijnych. Owe prawdy dotyczą osobowości Boga, Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego, grzechu, odkupienia, zbawienia i zapłaty za grzech. Wyróżnione wersety biblijne poruszające te kwestie zestawione są z cytatami pochodzącymi z literatury wydawanej przez te sekty.