Zadzwoń: (+48) 882 835 747

Komentarz do Nowego Testamentu – John MacArthur

119,90 

Stron:      994

Format:     16,5 x 4,2 x 24 cm

Oprawa:    twarda

Wydawnictwo: Fundacja Amor Veritatis

Opis

Całościowe spojrzenie na Nowy Testament w jego kontekście historycznym i kulturowym pozwala zrozumieć przesłanie tych natchnionych ksiąg Pisma Świętego każdemu, kto pragnie je poznawać.

Pozycja ta stanowi owoc kilkudziesięciu lat studiowania Słowa Bożego i jego wykładania z kazalnicy oraz w licznych publikacjach Autora.

Zarówno rozpoczynający swą lekturę Biblii, jak i jej wytrawny czytelnik skorzystają z tego skondensowanego wykładu każdego fragmentu Nowego Testamentu, werset po wersecie – tak w ramach osobistego rozwoju duchowego, jak i służby nauczania innych czy kaznodziejstwa.

Autor to wyrazista postać na scenie amerykańskiego i światowego protestantyzmu, do którego reformacyjnych źródeł często się odwołuje, broniąc wartości

fundamentalnych w konfrontacji z fałszywą nauką.

Warto się więc zapoznać z takim spojrzeniem na Nowy Testament i doświadczyć błogosławieństw płynących z bogactwa Bożego objawienia