Zadzwoń: (+48) 882 835 747

Paweł Apostoł – życie i dzieło Żyda z Tarsu

39,00 

Autor:Ben Witherington III
Wydawnictwo:CHRZEŚCIJAŃSKI INSTYTUT BIBLIJNY
ISBN:978-83-88252-71-6
Liczba stron:378
Format:B5

Opis

Plan niniejszej książki można opisać w następujący sposób. Pierwszy rozdział to przegląd tła kulturowego, w którym historyczny Paweł działał. Kontynuacją tego jest dodatek na końcu książki, w którym starałem się poukładać chronologicznie szczegóły z życia Pawła. Drugi rozdział omawia to, kim Paweł był w związku z jego urodzeniem lub ponownym narodzeniem – najważniejsze i nieusuwalne fakty na jego temat – Żydem, obywatelem rzymskim, chrześcijaninem. Rozdziały trzeci i czwarty to omówienie Pawła w świetle głównych ról, jakie pełnił – proroka i apostoła, mówcy i pisarza. Różne aspekty tego, w jaki sposób Paweł funkcjonował w tych podstawowych rolach, jakie pełnił – realisty i radykała, antropologa i adwokata, narratora i egzegety – są omówione w kolejnych rozdziałach. Rozdział ósmy skupia się na Pawle jako teologu i etyku, a podsumowanie tworzy to, co, mam nadzieję, jest wiarygodnym portretem Pawła.

Mam nadzieję, że to studium historyczności Pawła pomoże nam też, nawet jeśli pośrednio, w naszym poszukiwaniu zrozumienia Tego, o którym Paweł nieustannie mówił i pisał – Jezusa – oraz w zbliżeniu się do Niego. Te dwie postacie historyczne – Jezus oraz Paweł – miały prawdopodobnie większy wpływ na kształt wczesnego chrześcijaństwa, a przez to całego chrześcijaństwa od czasów I wieku, niż jakiekolwiek inne dwie osoby. ~ Ben Witherington III