Zadzwoń: (+48) 882 835 747

Czym jest Ewangelia?

28,00 

Poprzednia najniższa cena: 28,00 .

  • Autor:                    Greg Gilbert
  • Podtytuł:                –
  • Wydawnictwo:      FUNDACJA EWANGELICZNA
  • Format:                 13 x 18,5 cm
  • Liczba stron:         144
  • Rok wydania:        2018
  • ISBN:                     978-83-60974-72 -8
  • Okładka:                twarda

 

Opis

Greg Gilbert jest jednym z najbardziej błyskotliwych i najwierniej­szych młodych mężczyzn powołanych do służby we współcze­snym Kościele. Na stronach tej książki przedstawia wnikliwe, do­kładne i w pełni biblijne rozumienie ewangelii Jezusa Chrystusa. Nie istnieje większa potrzeba niż poznanie prawdziwej ewangelii, rozpoznawanie falsyfikatów i wychowanie pokolenia chrześcijan skoncentrowanych na ewangelii. Ta bardzo ważna książka poja­wia się w odpowiednim momencie.

R. ALBERT MOHLER JR, rektor The Southern Baptist Theological SeminaryDwie kwestie sprawiają, że ta książka jest niesłychanie istotna: centralna pozycja ewangelii we wszystkich pokoleniach i zamie­szanie wokół ewangelii w naszym pokoleniu. Czym jest ewangelia? dostarcza zgodnego z Biblią wyjaśnienia ewangelii i wskazuje, jak rozróżniać odstępstwa od tego chwalebnego przesłania. Gdyby tylko każdy pastor i członek Kościoła mógł tę książkę przeczytać…

C.J. MAHANEY, Sovereign Grace MinistriesGreg Gilbert twierdzi, że biblijne rozumienie ewangelii jest obec­nie spowite mgłą zamętu. Autor rozprasza tę mgłę, rzucając świeże światło na stary temat. Gilbert pisze w jasnym, zwięzłym i potocz­nym stylu, który szczególnie przemówi do młodszych dorosłych. Książka Czym jest ewangelia? wyostrzy twoje postrzeganie ewan­gelii, wyryje ją głębiej w twoim sercu i pomoże śmiało dzielić się Dobrą Nowiną o Chrystusie. Skłoni cię do przemyślenia, w jakim stopniu ewangelia wpłynęła na twoje życie. Sprawi, że zawołasz do Boga z wdzięcznością za to, czego dokonał Chrystus.

JAMES MacDONALD, starszy pastor Harvest Bible Chapel niedaleko ChicagoTo cudowne przedstawienie starej historii nowymi słowami wraz z rozsądnym ostrzeżeniem przed jej subtelnymi przeinaczenia­mi. Jak potwierdza stara pieśń gospel – i co sprawdza się również w odniesieniu do wspaniałej książki Grega Gilberta – ludzie, któ­rzy najlepiej znają tę dawną, dawną historię, odkryją w sobie głód i pragnienie słuchania jej wraz z innymi.

BRYAN CHAPELL, rektor Covenant Theological SeminaryMiałem zaszczyt i przywilej uczyć Grega Gilberta, a teraz on uczy mnie. Ta niewielka pozycja o ewangelii jest jedną z najbardziej klarownych i najważniejszych książek, jakie czytałem w ostatnich latach.

MARK DEVER, starszy pastor Capitol Hill Baptist Church w WaszyngtonieChrześcijanie mają wszelkie powody, żeby kochać słowo „ewan­gelia”. Tragiczne jednak okazuje się to, że wielu z nich nie w pełni dostrzega, czym jest ewangelia. Mój dobry przyjaciel Greg Gilbert w zdrowy doktrynalnie i praktyczny sposób pokazuje, jak istotne jest zrozumienie zarówno teologicznej natury, jak i funkcjonalnej konieczności ewangelii. Wypada nam mieć nadzieję i modlić się, żeby była to pierwsza z wielu książek Grega.

TULLIAN TCHIVIDJIAN, starszy pastor Coral Ridge Presbyterian Church w Fort Lauderdale na FlorydzieCzym jest ewangelia? Ta krótka, lecz potężna w wymowie książka jasno i zwięźle odpowiada na tytułowe pytanie. Świetne opraco­wanie na temat Dobrej Nowiny. Przeczytaj i daj do przeczytania innym.

DANIEL L. AKIN, rektor Southeastern Baptist Theological SeminaryGreg Gilbert z analitycznym umysłem i sercem pastora napisał książkę, która okaże się pomocna dla poszukujących, świeżo na­wróconych chrześcijan i każdego, kto pragnie klarowniej zrozu­mieć ewangelię. Czekałem na taką książkę! Ten bezpieczny prze­wodnik po zaskakująco kontrowersyjnym temacie wyjaśnia nie­porozumienia dotyczące ewangelii, Królestwa i znaczenia krzyża.

KEVIN DeYOUNG, starszy pastor University Reformed Church w East Lansing w stanie MichiganKsiążka Czym jest ewangelia? w pełen wrażliwości, a zarazem in­trygujący sposób ukazuje, że ewangelia jest nieopisanie głęboka, jak również wysoce opisywalna – wystarczająco jasna, żeby każ­dy mógł ją pojąć.

PAIGE PATTERSON, rektor Southwestern Baptist Theological SeminaryGreg Gilbert wzywa Kościół do powrotu do źródła jego objawie­nia. W prosty i bezpośredni sposób odkrywa przed nami, co Bi­blia nazywa ewangelią.

ARCYBISKUP PETER J. AKINOLA, prymas Kościoła Nigerii, należącego do Wspólnoty AnglikańskiejNie ma większego wyzwania w naszych czasach, naznaczonych wątpliwościami i pragmatyzmem, niż jasne przedstawienie chwa­lebnej ewangelii. To największa potrzeba zarówno doświadczone­go chrześcijanina, jak i sceptyka. W swoim rozważnym, a równo­cześnie przystępnym dziele Greg Gilbert zrozumiale odpowiada na najważniejsze pytanie, jakie można zadać.

DARRIN PATRICK, wiceprezes The Acts29 Church Planting NetworkGreg Gilbert ucina zamieszanie, szukając w Piśmie odpowiedzi na najważniejsze pytanie świata. Nawet jeśli myślisz, że znasz Do­brą Nowinę o tym, co Bóg uczynił w Chrystusie, Gilbert wyostrzy twoje postrzeganie chwalebnej ewangelii.

COLLIN HANSEN, redaktor Christianity TodayTa książka pomoże ci lepiej rozumieć i bardziej docenić ewangelię Jezusa Chrystusa, a także mądrzej się nią dzielić. Jeśli myślisz, że o ewangelii wiesz już wystarczająco dużo, możesz potrzebować jej bardziej, niż ci się wydaje.

JOSHUA HARRIS, starszy pastor Covenant Life Churchw Gaithersburgu w stanie MarylandWe współczesnym chrześcijaństwie, które cechuje zataczające co­raz szersze kręgi zamieszanie w zakresie kluczowych doktryn na­szej wiary, Greg Gilbert przedstawił ewangelię w sposób jasny dla tych, którzy uwierzyli, a równocześnie zajmujący dla tych, którzy dopiero muszą uwierzyć. Czym jest ewangelia? to książka przesy­cona Słowem i skoncentrowana na krzyżu, przez co wywyższa Boga. Pochwyci uwagę twojego umysłu i rozpali serce żarliwością dla Boga, który zbawia nas swoją łaską przez swoją ewangelię dla swojej chwały.

DAVID PLATT, starszy pastor The Church at Brook Hillsw Birmingham w stanie AlabamaOto ewangelia – bez braków, bez ozdób. Dotyka ona całej historii ludzkości – od stworzenia aż do dnia, w którym nastąpi nowe nie­bo i nowa ziemia. A w centrum uwagi jest krzyż i Chrystus. Niech Pan użyje tej książki jako narzędzia ewangelizacji, aby Dobra No­wina dotarła do wielu dusz.

WILLIAM SMYLIE, były dyrektor Slavic Gospel Association, Wielka BrytaniaPrzejrzystość w kwestii ewangelii przynosi zarówno ufność do niej, jak i przekonanie co do jej podstawowych prawd. Ta znako­mita książka jest cudownie przejrzysta i wierna Biblii, toteż czas poświęcony na jej lekturę zaowocuje odnowioną koncentracją na ewangelii.

WILIAM TAYLOR, rektor St. Helen Bishopsgate w LondynieKiedy myślę o istocie Biblii, moje serce natychmiast lgnie do ewan­gelii. Znam wielu ludzi, którzy kochają ewangelię, ale zawsze je­stem otwarty na to, żeby kochać i rozumieć ją lepiej. Greg Gilbert napisał tę książkę, żeby pomóc nam poznać i umiłować ewangelię jeszcze bardziej.

JOHNNY HUNT, przewodniczący Południowej Konwencji Baptystów, pastor Pierwszego Kościoła Baptystów w Woodstock w stanie GeorgiaTo prostota sprawia, że ta książka jest głęboka. Być może najwięk­szym zagrożeniem dla chrześcijaństwa jest zakładanie, czym jest ewangelia, bez wsłuchania się w wyraźny i zdecydowany głos Biblii. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że ta książka może się okazać najważniejszą publikacją o wierze chrześcijańskiej, jaką przeczytasz.

RICK HOLLAND, pastor Grace Community Churchw Sun Valley w KaliforniiSednem chrześcijaństwa jest ewangelia. Ta krótka książka poma­ga nam zrozumieć fundament, na którym stoi Kościół Boży, i ra­dować się z powodu tej nowiny. Gorąco polecam tę publikację pa­storom, członkom zborów i każdemu, kto pragnie Dobrej Nowiny.

BEN LAYER, pastor KECh w Siedlcach

Może spodoba się również…