Zadzwoń: (+48) 882 835 747

Dlaczego mam ufać Biblii ?

28,00 

Poprzednia najniższa cena: 28,00 .

• Autor:                          Greg Gilbert
• Wydawnictwo:             FUNDACJA EWANGELICZNA
• Format:                        18 x 13 cm
• Liczba stron:                160
• Rok wydania:               2017
• ISBN:                            978-83-60974-18-6
• Okładka:                       twarda

Opis

Bardziej niż kiedykolwiek w historii dziejów chrześcijanie po­winni się dziś nauczyć, w jaki sposób mogą bronić prawdy Sło­wa Bożego w świecie coraz bardziej wrogim Biblii. W tej książ­ce, przeznaczonej zarówno dla chrześcijan, jak i niechrześcijan, Gilbert przedstawia przekonujące argumenty, które przemawiają za wiarygodnością Biblii – wyposażając wierzących w narzędzia przydatne podczas konfrontacji ze sceptykami.
Josh McDowell, pisarz i mówca

Niniejsza książka zaspokaja wielką potrzebę naszych czasów, gdy ludzie zadają wiele uzasadnionych pytań odnośnie do Biblii i jej wiarygodności, zanim w ogóle zdecydują się ją otworzyć i czytać. Książka Grega Gilberta Dlaczego mam ufać Biblii? odpowiada na to pytanie o wiarygodność, badając wiele zarzutów podnoszonych często przez ludzi tylko po to, aby nie zajrzeć do tej największej z ksiąg. Pisząc w przystępny sposób, autor skutecznie wyjaśnia, dlaczego możemy ufać Pismu Świętemu i traktować poważnie to, co mówi nam o życiu.
Darell L. Bock, dyrektor wykonawczy ds. relacji z kulturą w Howard G. Hendricks Center, profesor odpowiedzialny za badania naukowe nad Nowym Testamentem w Dallas Theological Seminary

Wielu studentów, których spotykam, wie, że powinni ufać Biblii, ale nie wie dlaczego – a zatem tego nie robi. Niniejsza książka w sposób jasny i prosty odpowiada na to pytanie. Dobrze napisa­na pod kątem badawczym i przystępna, stanie się jedną z pozycji, do których będę teraz odsyłał dociekliwych badaczy i nowych wierzących.
J.D. Greear, starszy pastor kościoła The Summit Church w Durham w stanie Karolina Północna;
autor książki Jesus, Continued… Why the Spirit Inside You Is Better Than Jesus Beside You

Czy naprawdę możemy ufać Biblii? To bardzo istotne pytanie, któ­re powinniśmy sobie zadać, szczególnie w obliczu powszechnego w naszej kulturze sceptycyzmu. Greg Gilbert mierzy się z nim bez­pośrednio i udziela jasnych i przekonujących odpowiedzi, które pomogą czytelnikowi w pełni zaufać Pismu Świętemu. Dlaczego mam ufać Biblii? to wspaniała pozycja, wyposażająca chrześcijan w narzędzia do skutecznej obrony Biblii. Przy okazji rzuca ona wy­zwanie sceptykowi, namawiając go, aby przemyślał swoje poglądy. Zostałem naprawdę bardzo wzbogacony, czytając tę książkę.
Christian Wegert, starszy pastor kościoła Arche Gemeinde w Hamburgu (Niemcy)

Ta niezwykła książka daje nam wyśmienite zestawienie dowo­dów potwierdzających historyczność Biblii. Jest oparta na prze­mawiających argumentach, zwięzła, wnikliwa, świetnie się ją czyta. Nie tylko ją polecam, ale będę chciał ją wręczyć wielu przy­jaciołom – zarówno wierzącym, jak i sceptykom.
William Taylor, proboszcz parafii St. Helen’s Bishopsgate w Londynie;
autor książek Understanding the Times oraz Partnership

Greg Gilbert jest przyjaznym, przekonującym przewodnikiem na tej tak ważnej ścieżce prowadzącej do zaufania Biblii. W zdumie­wająco prosty i skuteczny sposób, opierając się na zdrowym roz­sądku, przeplata wiele złożonych argumentów, które przemawia­ją na rzecz wiarygodności Pisma Świętego jako dokumentu histo­rycznego. Dla osób, które badają Biblię – a także dla tych, którzy uwielbiają się nią dzielić – książka ta jest jak światło padające na ścieżkę, pozwalając nie tylko na trzeźwe myślenie o Piśmie Świę­tym, ale także na spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem.
Kathleen B. Nielson, dyrektor inicjatyw kobiecych, The Gospel Coalition

 

Może spodoba się również…