Zadzwoń: (+48) 882 835 747

Zdrowa nauka

35,00 

Poprzednia najniższa cena: 35,00 .

  • Autor:                     Bobby Jamieson
  • Podtytuł:               Jak kościół wzrasta w miłości i świętości Boga
  • Wydawnictwo:       FUNDACJA EWANGELICZNA
  • Format:                  13 x 18,5 cm
  • Liczba stron:          130
  • Rok wydania:        2018
  • ISBN:                    978-83-60974-09-4
  • Okładka:               twarda

Opis

Pismo Święte jest potrzebne do zdrowej nauki, zdrowa nauka jest potrzebna do prawdziwego życia, a prawdziwe życie potrzeb­ne jest do prawdziwego wzrostu kościoła. Tak twierdzi Jamieson i za każdym razem trafia idealnie w samo sedno.
J. I. Packer, członek zarządu, profesor teologii, Regent College

Przywiązuj wagę do swojej nauki’. Ten imperatyw dla wielu gorliwych chrześcijan brzmi całkowicie abstrakcyjnie i zdaje się mieć niewiele wspólnego z prawdziwym życiem kościoła. Bobby Jamieson uważa inaczej, a Zdrowa nauka jest mistrzowsko prze­prowadzonym dowodem na rzecz doktryny, która jest nie tylko głęboko zakorzeniona w kościele, ale również sprawia, że kościół manifestuje zarówno łaskę, jak i chwałę Bożą.
R. Albert Mohler Jr., rektor The Southern Baptist Theological Seminary

Prawda jest potrzebna do życia. Nauczanie jest potrzeb­ne na co dzień. Zdrowa nauka jest potrzebna do miłości, jed­ności, uwielbienia, świadczenia i radości. O tym właśnie jest ta książka. Chrześcijanie muszą zrozumieć, że zdrowa na­uka biblijna – doktryna, która oparta jest na Piśmie świętym i z niego pochodzi – odnosi się do każdego aspektu życia i do­świadczenia chrześcijańskiego. Bobby Jamieson właśnie taką tezę stawia w Zdrowej nauce. Jego wywód jest krótki, biblijny, ciekawy i wciągający. Przeczytanie tej książki nie zabierze ci dużo czasu, a jej treść będzie przez długi czas przynosić korzyści chrześcija­nom i kościołom.
J. Ligon Ducan, starszy pastor kościoła First Presbyterian Church, Jackson, Mississippi; profesor wydziału teologii systematycznej i historycznej Johna E. Richardsa, Reformed Theological Seminary

Siedzę obok Bobby’ego Jamiesona na zajęciach w seminarium, dlatego mogę powiedzieć o nim, że to bardzo bystry chłopak, prawdziwy pasjonat, teologicznie przenikliwy i – niespodziewa­nie – świetny surfer. Przed nawróceniem chętnie siadałem obok takich bystrzaków jak Bobby, aby sobie z nimi pogawędzić, ale te­raz wynika to z mojego pragnienia uczenia się – a można się wie­le nauczyć od Bobby’ego! Jeśli nie rozumiesz, dlaczego zdrowa nauka jest ważna albo nie uświadamiasz sobie, jak wielką może sprawiać różnicę, to Bobby może nauczyć czegoś również ciebie. Z tej książki dowiesz się, dlaczego zdrowa nauka jest równocze­śnie wspaniała i praktyczna – zarówno w codziennym życiu, jak i w kościele. Chodź, usiądź razem ze mną obok Bobby’ego.
C. J. Mahaney, Sovereign Grace Ministries

Nauka, która jest wierna Biblii i praktyczna, stanowi o zdro­wiu i życiu kościoła. Pozbawione jej kościoły zapadają na anemię i w konsekwencji umierają. Zdrowa nauka to elementarz mówią­cy o najważniejszych doktrynach, takich jak: świętość, miłość, jedność, uwielbienie i świadczenie. Bobby Jamieson przeprowa­dza nas przez te kluczowe doktryny w starannie przemyślanym i dobrze napisanym traktacie, objawiając ich wagę naszym ser­com i umysłom – zarówno jako indywidualnym osobom, jak i wspólnotom wiary.
Daniel L. Akin, rektor Southern Baptist Theological Seminary

Prawdziwie chrześcijańskie doświadczenie to coś więcej niż zdrowa nauka, ale bez niej go nie ma. Bobby pomaga nam zoba­czyć, w jaki sposób zdrowa nauka nie tylko kształtuje, ale rów­nież wyposaża służby w kościele lokalnym, od dużych osiągają­cych sukcesy zborów po małe grupy ewangelizacyjne. Niniejsza książka może być dobrym pretekstem do tego, aby przemyśleć swoją filozofię służby.
J. D. Greear, pastor naczelny kościoła The Summit Church, Durham, Stan Karolina Pn., autor książki Stop Asking Jesus into Your Heart: How to know for Sure You Are Saved [Przestań zapraszać Jezusa do swojego serca: skąd wziąć pewność, że jest się zbawionym – przyp. tłum.]

Czy wydaje ci się, że doktryna jest pojęciem co najmniej nieprak­tycznym – w najgorszym wypadku zaś, pozbawionym miłości? Daj autorowi tej książki pięć minut, aby pomógł ci to przemyśleć. Ta książka jest dobrze napisana, celna, prowokacyjna i praktycz­na – Jamieson napisał prawdziwą perełkę.
Mark Dever, starszy pastor kościoła Capitol Hill Baptist Church, Waszyngton

Jeśli byłeś kiedyś kuszony, aby myśleć, że doktryna jest nudna, tworzy podziały albo jest po prostu niepotrzebna, to ta książka jest dla ciebie. Bobby Jamieson pokazuje, że zdrowa nauka jest piękna, dająca życie i bardzo potrzebna. Mam nadzieję, że prze­słanie tej książki będzie miało szeroki zasięg.
Michael Reeves, dziekan wydziału Teologii, UCCF (Wielka Brytania); autor książek Delighting in the Trinity oraz The Unquenchable Flame

Może spodoba się również…